• Beograd, Srbija
 • 22.-23. oktobar 2018.
 • 15+ predavača
 • 8+ zemalja
2 dana edukacije o asistivnoj tehnologiji i potpomognutoj komunikacijiATAAC konferencija u Beograd dovodi vodeće svetske stručnjake i korisnike asistivne tehnologije (AT) i augmentativne i alternativne komunikacije (AAC) kako bi podelili svoje znanje i iskustvo sa vama.Pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja te Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.Pogledajte video o ATAAC konferenciji

Predavači

Program

Za vreme predavanja biće osiguran prevod sa engleskog na srpski jezik.

 • Ponedeljak, 22. oktobar
  Potpomognuta komunikacija i edukacija
  9:00 - 11:00
  Registracija
  11:00 - 11:15
  Otvaranje konferencije
  avatar
  11:15 - 12:45
  Procena deteta i izbor odgovarajućih alata za komunikaciju
  John Costello je logoped sa više od 30 godina radnog iskustva. Radi u dečjoj bolnici u Bostonu, gde je i direktor programa za potpomognutu komunikaciju.

  Kroz različite studije slučaja, predstaviće procese za odabir komunikacionih alata za decu sa teškoćama i strategija prilagođenih njihovim potrebama i mogućnostima.

  Takođe će govoriti o praksama zasnovanim na dokazima, prikupljanju podataka i upotrebi alata kao što je Gaze Viewer softver.
  12:45 - 13:15
  Pauza za kafu
  avatar
  13:15 - 13:45
  HIPER - Inovacije u ranoj edukaciji
  avatar
  13:45 - 14:00
  Demo: Korišćenje tipkovnice i softvera za disleksiju Clevy Maestro
  14:00 - 15:30
  Pauza za ručak
  avatar
  15:30 - 16:30
  Unapređivanje komunikacije i učenja kod učenika sa poremećajima iz spektra autizma
  Jennifer Abramson je logoped u dečijoj bolnici u Bostonu. Tamo radi na Jezičnom programu za autizm i programu potpomognute komunikacije. Suautor je knjige Enhancing Communication in Individuals vith Autism: A Guide to the Visual Immersion Sistem (Poboljšanje komunikacije kod osoba sa poremećajima iz spektra autizma: Vodič za sistem vizuelne uronjenosti).

  Ilustrovati će nam metode koje se koriste u "sistemu vizuelne uronjenosti", kliničkom modelu razvijenom u Jezičnom programu za autizam u dečjoj bolnici u Bostonu kojemu je cilj širenje receptivnog i ekspresivnog razvoja jezika. Posebno će se raspravljati o komunikativnim operacijama koncipiranima u Jezičnom programu za autizam poput protesta, zahteva, komentarisanja / klasificiranja, slijeđenja i davanja uputstava, postavljanja i odgovaranja na pitanja, kao i o podršci kod tranzicija i društvenih pragmatičkih veština.

  Namera je da izazove publiku da na vizuelne podrške gleda u širem smislu, daleko širem od pukog zahtevanja ili protesta, te da vizuelne podrške koristi sa osobama sa poremećajima iz spektra autizma. Video zapisi će ilustrirati primenu strategija korišćenih u sistemu vizuelne uronjenosti.
  avatar
  16:30 - 17:00
  Asistivna tehnologija u školi
  Ines Delzotto je defektolog u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda u Puli, gde je osnovala prvi zvanični Kabinet za asistivnu tehnologiju u Hrvatskoj.

  Specijalizovala je asistivnu tehnologiju u Milanu u "Istituto di Ricovero e cura e Scientifico S. Maria Nascente Scientific".

  U predavanju će predstaviti pregled asistivne tehnologije pogodne za rad sa učenicima sa teškoćama u razvoju i glavne smernice za razvoj prilagođenih edukativnih materijala.
  17:00 - 17:15
  Video priča: Marina, korisnica asistivne tehnologije
  avatar
  17:15 - 17:45
  Potpomognuta komunikacija u obiteljskom okruženju
  Kasia Łuszczak dolazi iz Poljske i stručnjak je za potpomognutu komunikaciju. Završila je postdiplomski studij govorne i jezične terapije. Ima više od 10 godina praktičnog iskustva u radu sa korisnicima potpomognute komunikacije, sprovođenjem procene i vođenja radionica i obuke za terapeute i korisnike.

  Iskustvo mnogih roditelja je da se porodica kao zajednica ne zna da se souči s detetom koje ne govori. Postoji mnogo pitanja kao što su: kako pružiti podršku mladim roditeljima, kako izgraditi odnos sa neverbalnim rođakom, bratom ili sestrom, razgovarati s mužem ili suprugom ako on ili ona više ne može govoriti verbalno.

  Još jedan aspekt je obrazovanje neverbalnog deteta - poštovanje (ili možda ne?) komunikacije koju je teško čuti, kako reći "ne" neverbalnom detetu, kako mu dati alate za izgovaranje lepih stvari, ali i da može izraziti svoje neslaganje ili se čak pobuniti.
 • Utorak, 23. oktobar
  Asistivna tehnologija u školi i na radnom mestu
  8:00 - 9:00
  Registracija
  avatar
  9:00 - 10:30
  Asistivna tehnologija u inkluzivnoj učionici
  Ian Bean je nezavisni konsultant i edukator, a njegova specijalnost je korišćenje komunikacionih tehnologija i asistivne tehnologije za podršku učenicima sa teškoćama u razvoju.

  Deca su sve više stručna u korišćenju tehnologije. Međutim, za neku decu, tehnologija bi mogla biti jedini pristup učenju, aktivnostima i komunikaciji.

  Ovo predavanje se bavi upotrebom klasične i asistivne tehnologije i specijalizovanih softvera za podršku učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama. Od prekidača i interaktivnih jastučića do iPad-a radi i korišćenja tehnologije upravljene očima, istražićemo kome su ovi uređaji namenjeni i kako ih najbolje koristiti da bi vaša učionica i predavanja postali dostupni svima.
  10:30 - 11:00
  Pauza za kafu
  avatar
  11:00 - 11:30
  Potpomognuta komunikacija i cerebralna paraliza
  avatar
  11:30 - 12:00
  Potpomognuta komunikacija i Eyegaze tehnologija
  Magnus Sundelin iz kompanije Tobii Dynavox predstaviće softverska rešenja za potpomognutu komunikaciju i komunikatore koji se upravljaju očima.

  Magnus Sudelin je voditelj za Centralnu i Istočnu Evropu i Rusiju. Ovaj otac dvoje dece je vrlo strastven u svojim naporima da pomogne ljudima kroz potpomognutu komunikaciju.
  avatar
  12:00 - 12:30
  Modeli tretmana dece sa autizmom zasnovani na dokazima
  Prof. dr Nenad Glumbić, sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (FASPER) govoriće o klasifikaciji tretmana dece sa autizmom prema stepenu naučne zasnovanosti, o pomodnim tretmanima i o jazu između naučnih istraživanja i prakse tj. zbog čega se neefikasni tretmani primenjuju u praksi, a neki efikasni tretmani ne primenjuju.
  avatar
  12:30 - 13:00
  Potpomognuta komunikacija i softver Grid 3
  Neil Hansen je komercijalni direktor kompanije za asistivnu tehnologiju Smartbox.

  Neil ima više od 25 godina iskustva u oblasti asistivne tehnologije, a njegove specijalnosti su potpomognuta komunikacija, sistemi upravljanja okolinom i korišćenje računara za osobe sa invaliditetom.

  Ovo predavanje upoznaće vas sa tehnologijom koja se upravlja očima i njenom primenom u obrazovanju, komunikaciji pomoću teksta i simbola, društvenim medijima i slično.

  Predstavljanjem softvera Grid 3, Neil će vas pozvati da ga istražite i uključite u interaktivnu diskusiju da biste bolje razumeli ove moćne alate.
  avatar
  13:00 - 13:15
  Razvoj osoba sa cerebralnom paralizom kroz školovanje
  U školi Ivo Lola Ribar iz Kraljeva postoji mogućnost školovanja u kućnim uslovima za učenike koji nisu u mogućnosti da nastavu pohadjaju u matičnoj školi. Prikazaćemo kako teče školovanje jednog od njih – Predraga Radivojevića učenika I godine srednje škole.

  Ovim radom će biti obuhvaćene dve faze Peđinog školovanja, prva faza se odnosi na njegovo osnovno obrazovanje gde je Peđa uspešno savladao početno čitanje i pisanje uz pomoć prilagođene tastature, a druga se odnosi na njegovo obrazovanje u srednjoj školi gde nastavu pohađa preko Skype-a, dok uporedo pohađa kurs Web designa za koji je dobio stipendiju Krojačeve škole.

  U okviru ove prezentacije Predrag Radivojević će praktično pokazati stečeno znanje iz oblasti Web designa.
  avatar
  13:15 - 13:30
  Soundbeam
  Žarko Sebić radi u Školi za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" u Novom Sadu. Kroz svoje izlaganje i performansu hora predstaviće muzičku radionicu "Sound Beam" sa specijalnim Soundbeam instrumentima namenjenim djeci sa teškoćama u razvoju i osobama sa invaliditetom.

  Soundbeam je muzički sistem koji uz pomoć ultrazvučnih talasa omogućava kreativno bavljenje muzikom. Svrha radionice je rehabilitacija i obrazovanje ove populacije kroz aktivno učešće u kulturnom životu i njihova integracija u zajednicu. Voditelji radionice su Žarko Sebić i Renata Koler.
  13:30 - 14:45
  Pauza za ručak
  14:45 - 15:30
  Poster sesija
  avatar
  15:30 - 16:00
  Praktični primeri implementacije AT
  avatar
  16:00 - 16:15
  20 godina LIFEtool-a i komunikacije uz pomoć računara
  16:15 - 16:30
  Pauza
  avatar
  16:30 - 17:00
  Određivanje najboljih načina pristupa za osobe sa telesnim i vizualnim oštećenjima
  Janet Bischof-Rosario je radni terapeut i već više od 33 godine radi sa decom i odraslima sa telesnim invaliditetom koji koriste alternativnu i augmentativnu komunikaciju u Shirley Ryan Ability Lab, poznat kao Rehabilitacijski institut u Chicagu. Vodi Tehnološki centar u Shirley Ryan Ability Lab-u, koji ima 4 logopeda i 4 radna terapeuta, sa ciljem pružanja što bolje usluge alternativne i augmentativne komunikacije, pristupa računaru i korišćenje elektronske opreme.

  avatar
  17:00 - 17:30
  Asistivna tehnologija u obrazovanju i adaptaciji radnog mesta
  Miroslav Vrankić radi kao profesor na Tehničkom fakultetu u Rijeci, gdje je nosilac kursa Asistivne tehnologije. Pored toga, on je osnivač i kompanije E-Glas koja je jedan od organizatora ATAAC konferencije.

  Asistivna tehnologija na radnom mestu ključna je za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Prilagođeno radno mesto daje im šansu da se zaposle i da rade zajedno sa drugim kolegama. Danas visoko-sofisticirani instrumenti mogu u potpunosti zameniti svaku radnu funkciju i obezbediti apsolutnu autonomiju korisniku.

  Svrha ovog predavanja je pružanje opštih konceptualnih rješenja za prilagođavanje radnog mesta i podsticanje promena u strukturama koje se brinu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.


Posteri

ATAAC konferencija će imati poster sesiju u kojoj će terapeuti prezentirati svoje postere i način kako koriste asistivnu tehnologiju (AT) i / ili potpomognutu komunikaciju (AAC) u svom radu.

ATAAC konferencija je izvrsna prilika da predstavite svoju organizaciju ili udruženje i da se povežete sa drugima u razvoju AAC metoda. Svi ste dobrodošli da predstavite svoj rad i svoju organizaciju/udruženje!

Prezentacije plakata održane na prošlogodišnjoj konferenciji rezultirale su do mnogim kontaktima i saradnjama između različitih organizacija.

Više informacija

Expo


Svi prisutni moći će posetiti izložbeni prostor kako bi videli i isprobali različita pomagala za osobe sa invaliditetom, od tehnologije koja olakšava pristup računaru do uređaja za kontrolu okoline, različitih prekidača, edukativnih softvera i potpomognute komunikacije.Vodeći svetski proizvođači naprednih tehnoloških rešenja iz Engleske, Švedske, SAD-a, Nemačke, Austrije, Holandije, Finske i Hrvatske predstaviće svoje proizvode u izložbenom salonu.

Lokacija

Cena

 • JEDAN DAN
  8 850 din
  Prisustvo na jednom danu konferencije po vašem izboru.  1 OSOBA
 • KONFERENCIJA
  14 250 din
  Prisustvo na celoj konferenciji.

  Ako dođe direktor škole ili vrtića dobija 5% popusta na jednu kupnju asistivne tehnologije od tvrtke AT-Tech za svoju instituciju .
  1 OSOBA
 • GRUPA (4 OSOBE)
  42 750 din
  Prisustvo na celoj konferenciji za 4 osobe.

  Delatnici škole/vrtića dobijaju 5% popusta za svoju instituciju, a ako dođe direktor još 5% popusta na jednu kupnju od tvrtke AT-Tech.
  4 OSOBE

Organizatori:

Izvršni organizator: