Register

×

Besplatne karte za ATAAC konferenciju

  Prijava za besplatnu kartu je moguća samo u periodu do uključivo 30.5.2018. ili dok se ne podijele sve raspoložive besplatne karte. Pravo na besplatne karte za Konferenciju imaju: • 1. DAN
  Studenti

 • 2. DAN
  Osobe s invaliditetom, njihovi roditelji i skrbnici
 • 2. DAN
  Nezaposlene osobe

 • 3. DAN
  Roditelji djece i djeca s teškoćama u razvoju