Iva Kovačić, Hrvatska

COO Velika Gorica

img

Iva Kovačić diplomirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i radi kao magistra edukacijske rehabilitacije u Centru za odgoj i obrazovanje Velika Gorica u okviru kojeg je pokrenula Kabinet senzorne integracije. U kabinetu senzorne integracije vrši se edukacijsko-rehabilitacijska procjena i dijagnostika prema senzorno-integrativnom pristupu SIAT®, rehabilitacija i savjetovanje. Svoje znanje iz područja senzorne integracije stekla je putem edukacije te supervizije na Akademiji za razvojnu rehabilitaciju. Završila je PECS Basic i Advanced Training Workshop u organizaciji Pyramid Educational Consultants te ga primjenjuje u svojem svakodnevnom radu.

MOJA PREDAVANJA

16. listopada 2019.
  15:00 - 15:30    

Primjena asistivne tehnologije u kabinetu senzorne integracije

O predavanju

U okviru Centra za odgoj i obrazovanje Velika Gorica djeluje kabinet senzorne integracije u kojem se provodi program poticanja razvoja senzorne integracije. Program poticanja razvoja senzorne integracije obuhvaća kontrolirano izlaganje različitim, djetetu potrebnim senzornim unosima koji će mu omogućiti integraciju svih osjetnih sustava i time pridonijeti poboljšanju sposobnosti djeteta za interakciju s objektima u prostoru u stalno promjenjivoj okolini. Njezin cilj je omogućiti senzorna iskustava u okviru svrsishodnih aktivnosti, planiranjem i izvođenjem adaptivnih ponašanja. Svrha provođenja programa senzorne integracije je potaknuti djecu da slijede svoj unutarnji poriv za kretanjem, igrom i razvojem. Srž senzorne integracije je igra koja je djetetu zabavna, igra u kojoj dijete uspješno prilagođava okolinu sebi i sebe okolini. Cilj programa je poboljšati preradu i organizaciju osjetne percepcije, povećati učestalost i trajanje reakcije prilagodbe na senzorne podražaje, razvijanje složenih reakcija prilagodbe, samoorganizacija ponašanja, bolja samokontrola...


Uslijed povećanja broja djece sa složenim komunikacijskim teškoćama javila se potreba za uključivanjem asistivnih tehnologija u rad, kao svojevrsna nadopuna u okviru aktivnosti senzorne integracije. Stoga, ovim predavanjem, kroz konkretne primjere iz prakse želimo pokazati kako asistivna tehnologija može biti dodatno didaktičko sredstvo i motivacijski faktor u kabinetu senzorne integracije i pridonijeti uspješnosti postavljenih ciljeva.U svome radu s djecom sa složenim komunikacijskim teškoćama koristimo prije svega komunikaciju putem razmjene sličica (PECS), što omogućuje da djetetu damo njegov glas i priliku da iskažu vlastite želje i potrebe tijekom boravka u kabinetu senzorne integracije.