Kasia Łuszczak

Atabi

img

Kasia radi s osobama s posebnim obrazovnim potrebama. Logopedinja je i osnivačica Atabi-ja. Alternativnom komunikacijom i asistivnom tehnologijom bavi se već 16 godina. Predavačica je na području gerontologije, edukacije i logopedije na Sveučilištu Adama Mickiewcza u Poznańu te predaje na logopedskim i pedagoškim konferencijama u Poljskoj i Europi.

MOJA PREDAVANJA

  30. rujna 2022.
  12:00 - 12:30    

Igrifikacija u službi podučavanja ispravne artikulacije

O predavanju

Kokolingo je web aplikacija i prva hrvatska digitalna logopedska vježbenica za djecu s artikulacijskim poremećajima. Inicijalno je razvijena za hrvatski jezik, a kasnije i za poljski i engleski jezik. Kokolingo je kreirao multidisciplinarni tim logopeda i informatičara iz Hrvatske, Poljske i SAD-a. Kokolingo koristi virtualne tutore i neke principe igrifikacije kako bi osigurao maksimalnu razinu angažmana djece tijekom odrađivanja vježbi. Razvijen je kako bi ga koristili logopedi tijekom terapije s djecom, ali i roditelji s djecom pri vježbanju kod kuće. Različite aktivnosti za svaki ciljani glas sadrže širok spektar multimedijskih materijala.

U ovoj će prezentaciji biti prikazano kako se rezultati artikulacijske terapije mogu dodatno poboljšati ako se postigne veća motiviranost djeteta koristeći neke elemente igrifikacije unutar multimedijalne aplikacije.