Mascha Legel, Nizozemska

img

Mascha je vizualna antropologinja i bavi se istraživačkim radom na Sveučilištu Radboud u Nijmegenu te radi kao producentica u filmskom studiju Cam on Wheels (Kamera na kotačima), omogućujući djeci i mladima sa složenim komunikacijskim potrebama da koriste filmove koje su sami izradili kao pomoćno sredstvo za pričanje priča i socijalno uključivanje. Mascha je počela raditi s filmovima i djecom prije 12 godina. To je iskustvo dovelo do razvoja interdisciplinarne metode FaOC - Film as Observable Communication (Film kao primjetna komunikacija). Metoda se razvija u istraživačkom projektu Moj film, moja priča i bit će validirana u njezinom doktorskom radu. Na istraživanju surađuju Sveučilište Radboud u Nijmegenu i Sveučilište u Dundeeju.

MOJA PREDAVANJA

15. listopada 2019.
  15:00 - 15:15    

 Video priča    

O predavanju

Uskoro više informacija.