Meghan O'Brien, SAD

Dječja bolnica u Bostonu

img

Meghan O’Brien, magistra znanosti i logopedinja sa stečenim certifikatom kliničke kompetencije Američke udruge za govor, jezik i sluh, radi kao logopedinja na programu potpomognute komunikacije i programu potpomognute komunikacije za osobe s ALS-om u dječjoj bolnici u Bostonu. Već 13 godina specijalizira se na polju potpomognute komunikacije. Pomoćna je predavačica na Odsjeku za komunikacijske znanosti i komunikacijske poteškoće Instituta za zdravstvene djelatnosti Opće bolnice u Massachusettsu. Prije toga radila je kao glavna savjetnica za potpomognutu komunikaciju za zajednički školski okrug u Los Angelesu. Autorica je i suautorica nekoliko međunarodno recenziranih znanstvenih članaka o inovacijama u potpomognutoj komunikaciji i njihovoj implementaciji te je održala mnoga predavanja, u SAD-u i diljem svijeta, na teme vezane uz potpomognutu komunikaciju.

MOJA PREDAVANJA

16. listopada 2019.
  9:00 - 10:30    

Potpomognuta komunikacija: Praksa utemeljena na dokazima za bolji uspjeh

O predavanju

U ovom ćemo predavanju primjerima ilustrirati dinamički proces procjene kod potpomognute komunikacije, testiranja utemeljena na dokazima za odabir primjerenog sustava te strategije stimulacije kod terapeutskih intervencija. Primjeri su usmjereni na praktičnu primjenu strategija utemeljenih na istraživanjima kako bi se dobili što bolji rezultati kod djece koja komuniciraju uz pomoć potpomognute komunikacije. Opisat ćemo i strategije koje se ne preporučuju kao znanstveno neutemeljene (npr. olakšana komunikacija i strategija brze stimulacije).


U ovom ćete predavanju saznati:

  • zašto provoditi testiranja sustava za potpomognutu komunikaciju utemeljena na dokazima,
  • kako prikupljati podatke o korištenju sustava potpomognute komunikacije,
  • zašto smanjiti stimulaciju kod davanja uputa.
17. listopada 2019.
  15:30 - 16:15    

Tematska diskusija za studente

O predavanju

Ima li života nakon studiranja?


Tematska diskusija za studente je prilika da pitate kako se uspješno snaći na studiju i nakon njega. Na pitanja će odgovarati Meghan O’Brien, M.S., CCC-SLP, prof.dr.sc. Lelia Kiš-Glavaš, i doc.dr.sc. Ljiljana Pintarić Mlinar, stručnjakinje s dugogodišnjim iskustvom u radu sa studentima. Poseban naglasak bit će stavljen na usporedbu hrvatskog i američkog sustava visokog obrazovanja u području edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti. Što rade američki, a što hrvatski logopedi, postoje li edukacijski rehabilitatori izvan Hrvatske i tko sve to (ne) nadzire možete saznati na ovoj diskusiji.