Meghan O'Brien, SAD

Dječja bolnica u Bostonu

img

Meghan O’Brien, magistra znanosti i logopedinja sa stečenim certifikatom kliničke kompetencije Američke udruge za govor, jezik i sluh, radi kao logopedinja na programu potpomognute komunikacije i programu potpomognute komunikacije za osobe s ALS-om u dječjoj bolnici u Bostonu. Već 13 godina specijalizira se na polju potpomognute komunikacije. Pomoćna je predavačica na Odsjeku za komunikacijske znanosti i komunikacijske poteškoće Instituta za zdravstvene djelatnosti Opće bolnice u Massachusettsu. Prije toga radila je kao glavna savjetnica za potpomognutu komunikaciju za zajednički školski okrug u Los Angelesu. Autorica je i suautorica nekoliko međunarodno recenziranih znanstvenih članaka o inovacijama u potpomognutoj komunikaciji i njihovoj implementaciji te je održala mnoga predavanja, u SAD-u i diljem svijeta, na teme vezane uz potpomognutu komunikaciju.

MOJA PREDAVANJA

16. listopada 2019.
  9:00 - 10:30    

Potpomognuta komunikacija: znanstveno utemeljene metode za neovisan uspjeh

O predavanju

Uskoro više informacija.

17. listopada 2019.
  15:30 - 16:15    

Tematska diskusija za studente

O predavanju

Ima li života nakon studiranja?

Tematska diskusija za studente je prilika da pitate kako se uspješno snaći na studiju i nakon njega. Na pitanja će odgovarati Meghan O’Brien, M.S., CCC-SLP i prof.dr.sc. Lelia Kiš-Glavaš, stručnjakinje s dugogodišnjim iskustvom u radu sa studentima. Poseban naglasak bit će stavljen na usporedbu hrvatskog i američkog sustava visokog obrazovanja u području edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti. Što rade američki, a što hrvatski logopedi, postoje li edukacijski rehabilitatori izvan Hrvatske i tko sve to (ne) nadzire možete saznati na ovoj diskusiji.